Pembuatan Perabot

Kerja memotong dilakukan untukmenyediakan kayu projek pada bentuk dan saiz yang dikehendaki. Alat-indera yangdigunakan buat proses ini adalah misalnya gergaji kerat, gergaji belah, Jasa Pembuatan Perabot di Medan gergajiputing, gergaji bajang, gergaji tebuk, dan gergaji lengkung halus.

GERGAJIKERAT (GERGAJI TANGAN)

Fungsi utama gergaji kerat adalahuntuk membelah kayu atau mengerat kayu. Ia jua dipakai khas untukmengerat secara melintang ira kayu yang tebal walaupun ia boleh dipakai untukmembelah kayu yang nipis.

Gergaji ini mempunyai panjang antara24 inci sampai 26 inci Jasa Pembuatan Perabot & 5 ½ gigi setiap inci & saiznya ditentukan olehpanjang bilahnya. Giginya berbentuk pisau di hujungnya dan tepi hadapannyabersudut pada antara 70° hingga 80° pada garisan giginya. Bilangan giginya ialah5 sampai 9 bilah per 25mm.

Gergaji belah adalah gergaji yangdigunakan spesialbuat membelah kayu yg tebal iaitu menggergaji pada sepanjang irakayu. Gergaji ini membelah kayu secara memanjang seperti membelah pantai lantai.

BACA JUGA  Menemukan Kesempurnaan di Balik Kantor Layanan

Gergaji belah mempunyai gigi yangbentuknya serupa menggunakan mata pahat, & tepi hadapannya bersudut sempurna dengangarisan giginya. Bilangan giginya ialah tiga hingga6 bilah per 25mm. Saiz gigi adatiga jenis iaitu mini, sederhana & besar , dan penggunaannya bergantung kepadaketebalan kayu.

 GERGAJIPUTTING 

Gergaji puting dipakai untukmemotong kayu yang bersaiz mini& mengerat secara lurus untuk menciptakan tanggamseperti menciptakan tanggam puting & sebagainya.

Gergaji ini pula mempunyaigigi yang kecil, 12 hingga 14 bilah per 25mm. Panjangnya adalah antara 200mmhingga 450mm. Gergaji puting dikuatkan menggunakan patil keluli pada belakang matanyamanakala pemegang gergaji adalah jenis tertutup.

Gergaji bajang dipakai untukmembuat tanggam yg pemasangannya lebih ketat dan tepat terutama pada membuattanggam bajang. Ia pula membenarkan pelbagai jenis rabat. 

Gergaji bajangmempunyai gigi yang lebih miniiaitu 18 sampai 22 bagi setiap inci.

Gergaji bajang memiliki duabahagian utama iaitu bahagian ‘frame’ atau mukayang boleh dilaraskan danbahagian bilah. Panjang bilah adalah antara 8inci hingga 16inci. Pada bahagianhujung bilah, masih ada lubang yang membolehkannya bergabung menggunakan ‘frame’.

BACA JUGA  Manfaat dan Kendala Menggunakan Serviced Office di Kota-kota Besar

Gergaji tebuk dipakai untukmemotong benda kerja yg lurus & melengkung di bahagian dalam.

Gergaji tebuk mempunyai matayang halus dan bentuk yang tirus. Panjangnya adalah antara 300mm hingga 450mm.

GERGAJI LENGKUNG HALUS

Gergaji lengkung halus adalahuntuk menciptakan lengkung yang sempit atau bulatan dalam papan nipis pada bahagiandalam dan luar. Mata gergaji lengkung halus sangat halus dan dipasangkan padabingkai logam yang tegap.

Mata gergaji ini pula dipasangmenghala ke hulu. Panjang matanya ialah150mm. 

Gergaji ini pula mempunyai bilahyang kecil. Cara membuat lengkung memakai gergaji lengkung halus.